Lakossági fórom Esztergomban

Esztergomba látogatott Vona Gábor február 14-én.
A rendezvényre az Új Magyar Gárda Mozgalom Komárom Esztergom megyei állománya is
meghívást kapott, melyet örömmel elfogadtunk.Kép
Az esemény különlegessége, hogy a fórumot jelenleg művelődési házként funkcionáló, de volt
zsinagóga épületében tartották.
Az, hogy volt zsinagóga legyen helyszíne a Jobbik lakossági fórumának, néhány emberből
nagyfokú ellenérzést váltott ki. Ennek oka csak nehezen magyarázható.
Megelőző hírek nagy létszámú Jobbik és Új Magyar Gárda ellenes tüntetőkről számoltak be, akik
még tettlegességet is kilátásba helyeztek, ha a rendezvény az ominózus épületben zajlik le.
Komárom-Esztergom megye Hunyadi Mátyás százada felkérést intézett a környékbeli megyékhez, hogy segítsék biztonságos részvételünket.
Több megye gárdistái érkeztek a hívó szóra. Ezúton is köszönet illeti őket segítőkész és a
helyszínen tanúsított fegyelmezett magatartásukért. Megérkezve, az épület előtt kisebb tüntető
csoport fogadott minket. Ám annál nagyobb, a fórumra érkező érdeklődő tömeg. Kép

Természetesen a rend őrei több százan. A tüntetők csőcselék otromba, buta, sokszor jogsértő bekiabálásain kívül nagyobb rendbontás nem történt. Csordultig megtelt a terem. Az esztergomi lakosság megmutatta ki mellett áll. Mi gárdisták is bizonyítottuk: nem ijedünk meg a fenyegetésektől. A rendezvény végén (rendőri kísérettel) fegyelmezetten sétáltunk autóinkhoz.

Szebb Jövőt!

UMGM KEM

Március hava

Fáradt, ráncos arcú, keseredett Magyarok ülnek dohos, szálaszakadt kanapékon. Fájdalmas a gondolat, hűlt vérű, nyűtt gondolatok melyek csak a levegőt lengetik. Nem jutnak át sem ablakon, sem ajtón. Lassan szivárognak csak. Szivárognak bele a fal repedéseibe unottan. Nem hallja őket senki, semmi sem odaküntről, sem odafentről. Magukban hátrahagyott lelkeik érzése, köröttük rútul zord a támadó világ. Nem mozdulnak, izmot nem ér, de fájna a mozdulat. Nincs haszna már annak? Kint a fekete föld már nem az övék, s a gyümölcsfákon a rigó tolvaj már. Néha mozdul a kéz. Dohányért nyúl, ébred a szellem, csak pillanatkép oly kicsiny időre mint a szikra élte. Szürke füstös falak verik vissza parázzsá gyúló, majd gyorsan hamvadó mérgüket. Tehetetlen néma düh, foguk csikorgása. Ím hirtelen jő a jel. Fekete égbolton felhő gomolyog, s szakad alá, teszi dolgát Isten parancsára. Itt van, mert az égből érkezik, s fehér sűrű hó. Lehull fáradtan a sokaság, eltakar mindenütt zavaró, ártó káoszt. Elfedi a pokol nyílt kapuját is. Tisztaság, friss leple jő és látá a Magyar mint tükröt tart elébe a világ. Szemeikbe könny gyűl. Hordja a szél a jóságos havat, át az ablakkeret vén repedésein, pókok otthonán. Szakadnak a sebek, mint az oly rég szőtt gyilkos hálók. Feledett szobákban, hol szegen lóg „apa” kardja, nyíl az ajtó csikorogva, nyüszít a zsanérja. Porfelhő száll, felkapja a nyirkos huzat. Most újra a penge mutatja az utat. Ócska molyrágta fotel magányban marad, feláll a Magyar, mert kezét a múlt vezeti ismét. Maradt még erő e karokban, a hon karjában! Kilépnek, havat fú szemükbe a szél, fáznak de a fájdalom melankóliája odabenn marad. Nem árt az hideg Magyarnak, mert ki igazat cselekszik azt Isten nem hagyá el sosem. Hívja a zúgó hóvihar. Már hallják ők is. Segíts! Valahonnan messziről fülükbe süvít az üzenet. Szakállukra fagy a város fagyos légje. Futnak már. Érzik Most újra minden összeforr, mint rég. Most várják megint, mint sok éve, mely kort csak kevesen élték már.

Tarts össze Magyar, s lesz feltámadás!

Így jő el a szebb jövő!

Segítség a rászorulóknak

Az Új Magyar Gárda Mozgalom Komárom-Esztergom megyei Hunyadi Mátyás százada is segítséget nyújt ahol tud. Célunk, hogy az ünnepeket kicsit boldogabbá tegyük azok számára is, kiknek az élet mostohább sorsot szánt.

Ételosztás (3)
A JOBBIK Magyarországért Mozgalom tatabányai szervezete ételosztást szervezett a Fő-téren, ahol forró teával, gulyással, gyermekjátékok adományozásával telt a nap.

Ételosztás (1)Gárdistáink sátorállítással, a rendezésben való segítségéggel és emberies beszélgetéssel tudták kivenni részüket a munkából.  Ételosztás (2)
Később értesültünk egy háromgyermekes bajba jutott családról, ahol az apa a közelmúltban tragikus körülmények között elhunyt. A gyermekeit immár egyedül nevelő anya kért segítséget. A JOBBIK Magyarországért Mozgalom oroszlányi szervezete játék és ruha, illetve üzemanyag adománnyal segített.

adományozás (2)Az Új Magyar Gárda Mozgalom tatabányai pártolója bútorral, szőnyegekkel, konyhai felszerelésekkel járult hozzá a segélyszállítmányhoz. Komárom-Esztergom megye gárdistái juttatták célba rögtönzött gyorssegélyt. Három óvodáskorú kisgyermek és egy elkeseredett anyuka arcára tudtunk kis időre újból mosolyt csalni, hogy feledjék a velük történteket. A helyszínen derült ki, hogy az elhunyt édesapa roma származású volt, ami ebben az esetben semmit sem számít ám mi gárdisták nagyon örültünk.

adományozásA család boldogan fogadott bennünket és nem a viszály, hanem a szeretet, magyarság és emberi méltóság volt a főszerep. Hiszen pár nap és tényleg a szeretetet és Jézus születését ünnepeljük.

Szebb jövőt!

Oláh Róbert gárdista, UMGM KEM

Aradi vértanúk megemlékezés Komárom-Estergom megyében

Komárom -Esztergom Megye Hunyadi Mátyás század gárdistái is megemlékeztek október hatodikán az aradi vértanúkra, Tatabánya közterén, mit róluk neveztek el. Ott 14 kopjafa őrzi véráldozatuk és minden 48-49′-es hősi halált halt emlékét kiknek a hazáért ontatott vérük.

Rendhagyóan nem róluk s történetükről írnék most hisz minden hithű Magyar őrzi szívükben emléküket s tudja, tudnia kell miért áldozták életüket, bátran ha kötél s puska várt is rájuk.

DSC_0161

Mikor mi gárdisták is elhelyeztük mécseseinket a Jobbik és sok más párt, szervezet, mozgalom koszorúi mellett, a kopjafák tövében, egy gondolat járt folyton e fejemben:

– ha nem tudnám 2013-at írunk és a XXI. század, azt hihetném és hinnék ugyanezt a sírjukból felkélő vértanúk és hazafiak: Csak most tértek nyugalomra, csak pillanatokkal elébb végzett velük a hóhér.

És én elmondanám nekik nehéz szavakkal, mennyi év is telt el és ők hitetlenkedve néznének reám és szemükben, mely csak épp most tért vissza a halálból egy kérdés villanna.

DSC_0165

S még most is üldözik a Magyart?  Súlyos szavakkal felelném:- úgy mint azelőtt, mint azelőtt!

Csak annyi változott, hogy nincsenek nyilvános kivégzések. Néma csend! Ők már megtették amit kell, nincs szó amivel harcba merném e halottakat újra hívni. Most nekünk kell megküzdeni a hazáért. Itt a XXI. században.

 

UMGM Komárom-Esztergom

Ismét történelmet írt a Gárda: közel 100 új avatott Gárdista

 

Akasztón került sor a -Gárda hagyományaihoz híven- a próbaidős Gárdisták és Csendőrök avatására.Avatas2012_263
A közel százfőnyi avatásra váró tűzzel a szemében lépett a szent korona másolata elé, hogy fogadalmat tegyen arra, hogy a jövőben Gárdistaként és Csendőrként védi hazánkat, Magyarországot.
Az idén a rendkívül profi szervezésnek köszönhetően rendőri vegzálásra nem került sor, amit a nagyjából százfős Csendőrség is biztosított.Avatas2012_218
A Himnusz eléneklése után Ferenczi Henrik mikrofonhoz hívta a Gárda egyik alapítóját, 1956-os hőst Murányi Leventét, aki ismét gyújtó hangulatú beszédében gratulált a frissen avatottaknak és emlékeztette Őket arra, hogy a Gárdistának lenni nem csak dicsőség, hanem nagyon komoly feladatot jelen.Avatas2012_257
Murányi Levente lélekemelő beszéde után Vona Gábor lépett a mikrofonhoz. A Gárda alapítója Vona Gábor kiemelte, hogy ezekben a percekben is történelmet írunk, és büszkén lehetünk részesei ezeknek az eseményeknek. De a Gárdistának nem csak be kell kerülnie a történelembe, hanem tovább kell vinni azt. Nekik az a küldetésük, hogy megakadályozzák, hogy eltűnjön a Magyar nemzet. De ez a harc nem lehet magányos harc, hiszen az esküje után a Gárdista soha nincs egyedül!Avatas2012_275
Végül, de nem utolsó sorban az Új Magyar Gárda mozgalom Főkapitánya Mészáros István beszéde következett. Elmondta, hogy büszke a rengeteg újonnan avatott Gárdistára és Csendőrre, akik a Szent korona lovagrend által biztosított korona másolat előtt tettek fogadalmat a haza védelmére. Kérte őket az esküjük megtartására és arra, hogy büszkén vigyék tovább a Gárda jó hírnevét és tegyenek azért, hogy végre Magyarországon eljöjjön a szebb jövő!  Avatas2012_287

Avatas2012_365

Avatas2012_105

Avatas2012_116

Avatas2012_177forrás:  http://www.ujmagyargardamozgalom.com/ismet_toertenelmet_irt_a_garda_koezel_100_uj_avatott_gardista

Bajtársiasság napja

2013. 07. 06.-án Budapesten a Bajtársiasság napjára emlékezett az Új Magyar Gárda Mozgalom több száz Gárdistája.

Az első beszédet Mészáros István az Új Magyar Gárda Mozgalom főkapitánya mondta. Beszédében kihangsúlyozta azt, hogy a Gárda mindig a Nemzetet szolgálta, és mindig is azt foglya tenni. A Gárda mindig volt, és mindig is lesz, legyen bármi.

Második felszólaló Murányi Levente, a Jobbik Magyarországért Mozgalom alelnöke, azon tízek egyike, akik annak idején kezdeményezték a Gárda alapítását. Elmondta az emberek előtt, hogy neki ‘az 56-os emlékek után a Gárda a szíve csücske.

Harmadik felszólaló Vona Gábor, a Jobbik Magyarországért Mozgalom elnöke volt. Elmondta: mondhat bárki bármit, a Jobbik mindig ki fog állni a Gárda mellett. Tette ezt eddig is, és ezután is. A rendezvény kezdetén a Magyar Himnuszt, a végén a Szózatot és a Székely Himnuszt énekeltük el közösen.

Szebb Jövőt!

Szabó Sándor Gárdista

Új Magyar Gárda Mozgalom
Somogy Megye Kapitánya
Zala Megye Megbízott Kapitánya

Rákóczi Ferenc emlékmenet

2013. 06. 16.-án az Új Magyar Gárda Mozgalom is meghívást kapott II. Rákóczi Ferenc bevonulására való megemlékezésre. Már nem először, de most is nagy tiszteletbeli feladatunk volt. Gárdistáink abban a megtiszteltetésben részesültek, hogy a történelmi zászlókat vihették a felvonuláson, és utána a az egész rendezvény alatt tarthatták a színpadon, és a színpad két oldalán.
A rendezvényen képviseltette magát minden nemzeti érzelmű mozgalom is szép számmal. A rendező elmondta, hogy még Erdélyből is voltak emberek, akik meg akartak emlékezni arról, hogy II. Rákóczi Ferenc 1703. június 16.-án átlépte a Magyar-Lengyel határt, és ezzel elkezdődött Magyarország leghosszabb szabadságharca.
A sok felszólaló közül szívünkhöz természetesen a legközelebb álló Mészáros István Országos Főkapitány beszéde volt.
DSC00134
Ez volt az első emlékmenet, aminek elején elénekeltük közösen a Magyar Himnuszt, végén a Szózatot és a Székely Himnuszt. A megemlékezés nagyon jól sikerült, reménykedünk, hogy hagyomány teremtő rendezvényen vehettünk részt.
Szebb Jövőt!

Szabó Sándor Gárdista

Új Magyar Gárda Mozgalom
Somogy Megye Kapitánya
Zala Megye Megbízott Kapitánya

Dunai árvízhelyzet

A Komárom-Esztergom megyei Hunyadi Mátyás Század gárdistái és a tatabányai alapszervezet szinte minden tagja Neszmélyen és Dunaalmáson segítenek az árvízvédelemben. Bár itt előbbre tart a védekezés, az egyre gyorsabban növekvő vízszint közvetlenül a lakóházakat fenyegeti. Aki szabadnapos, egész éjjel és nappal is, aki munka után érkezik, este és éjjel segédkezik gárdistáink közül.

1

Sok önkéntes mellett tűzoltók, katasztrófavédelem és vízügy szakemberei veszik fel a harcot most bizony haragos arcát mutató Duna ellen. Ilyen magas vízállás a folyón hosszú-hosszú évek óta nem volt, s több száz éves rekordok is megdőlhetnek. Itt 830 cm-en várják a tetőzést. Ellenben a lakosság összefogása, önkéntesek munkája eredményesnek ígérkezik.

2

Sajnos azonban az is megtörtént, hogy a védekezéshez nélkülözhetetlen szivattyúkat loptak el lelketlen, mások többnapos munkáját semmibe tipró egyének. A további lopások elkerülésének érdekében gárdisták próbálnak védelmet nyújtani. Bajtársainkat minden neszmélyi és dunaalmási gátszakaszon örömmel fogadták, segítségükért személyesen a neszmélyi polgármester mondott köszönetet.

3

Megjegyzem, nem a sok hálálkodásért tesszük. Az Új Magyar Gárda Mozgalom ezért is létezik, ez az egyik fő, ha nem a legfontosabb feladata. Segítséget nyújtani a magyar embereknek ott, ahol tud.

Családi nap Tatabányán

A tatabányai jobbik alapszervezet szervezésében családi napot rendezett a Turul emlékmű mögötti ligetben. Meghívást kapott az Új Magyar Gárda Mozgalom is a rendezvényre. A Komárom-Esztergom megyei Hunyadi Mátyás századunk a rendezésben is szerepet vállat, a rendezvény előtt és után való felszerelésőrzésben is. Toborzó sátrat állítottunk, ahol az érdeklődők felvilágosítást kaptak céljainkról, tetteinkről, eredményeinkről.

2013-06-10

Íjász oktatást tartottunk egész nap gyermekeknek, s felnőtteknek egyaránt a hagyományőrzés jegyében. A többször is eleredő eső ellenére a rendezvény pompásan sikerült. Sok érdeklődő látogatott el a hegytetőre ezen a napon családosan gyermekeikkel vagy barátokkal. A vendégeket baranta bemutató, több íjász egyesület, lovaglás, kézművesvásár, rovásírás oktatás, bőrdíszmű készítés,  bográcsban készült ételek és egyéb finomságok várták. Este hét órától koncertek: O-pont, Hungarica és Szomorú Péntek együttesek léptek színpadra. Ilyen jól sikerült jobbik- Új Magyar Gárda Mozgalom összefogás példás lehet mindenütt. Külön köszönet a tatabányai jobbiknak  a lehetőségért.

 

Szebb jövőt!

Balhé a főtéren

Nem véletlenül adtam ezt a címet írásomnak. Így szerepelnek az interneten készült videók arról a napról, melyről történetem szól.
Néhány közösségi portálon „gárdisták vegzálása Oroszlányban” címmel is megtalálható. Mondandóm kicsit keserédes, kicsit talán vicces, mindenféleképpen érdekes és elgondolkodtató lehet. Bővebben…